Non profit Opdrachten

Manager HRM | Liliane Fonds
– Lid MT
– Direct leidinggevende afdeling HRM
– Eindverantwoordelijk voor de dagelijkse HR activiteiten (advies en ondersteuning)
– Ontwikkelen en implementatie beoordelingscyclus
– Procesbegeleiding uitbesteding salarisadministratie
– Ontwikkelen en implementeren HRM intranet
– Begeleiden en coachen leidinggevenden en teams
– Beleidsontwikkeling HR regelingen
– Organisatieanalyse o.b.v. vergelijkingen andere goede doelen organisaties
– Adviseren over reducering overheadkosten

 HR Business Partner | Kinderpostzegels
– Ontwikkelen en implementeren beoordelingscyclus
– Trainen en coachen leidinggevenden gesprekstechnieken

HR advisor in Nepal  |  People4change
– Ontwikkelen HR Policies
– Adviseren en coachen HR verantwoordelijke

Projectmanager Vrijwilligersmanagement | Abvakabo 
– Direct leidinggevende projectteam en vrijwilligerscoördinatoren (7 personen)
– Ontwerpen beleidsplan professionalisering vrijwilligersbestand (800 personen)
– Invoeren HR instrumenten zoals:
– Implementeren talent management
– Ontwerpen functiehuis en loopbaanpaden
– Ontwikkelen landelijke gecertificeerde basisopleidingen
– Implementeren personeelsinformatie systeem (people Inc)
– Herinrichten besturingsmodel
– Introduceren gesprekscyclus, supervisie/intervisie

Manager P&O |  Vakbond FNV
– Direct leidinggevende afdeling P&O (10 personen)
– Reorganiseren afdeling P&O
– Beschrijven P&O processen
– Plan van aanpak reductie ziekteverzuim