Profit Opdrachten

Senior HR Business Partner | Nuon
– Sparringpartner MT
– Implementatie nieuwe werkwijze productie
– Allround HR advieswerkzaamheden
– Coachen teamleiders productie

HR Manager/Project Manager fusie | Educatieve uitgeverij NDC|VBK-E
– Lid MT
– Direct leidinggevende afdeling HRM
– Eindverantwoordelijk voor P&O activiteiten VBK-E
– Voorbereiden fusietraject ThiemeMeulenhoff educatief (250 fte)
– Afstemming OR
– Ontwikkelen benoeming/herplaatsingsprocedure

HR Adviseur reorganisatie | Connexxion OV
– Realisatie 50% personeelsreductie afdeling commercie (8 fte)
– Voorbereiding sluiting landelijke vervoerswinkels (7 vestigingen – 25 fte)
– Schrijven adviesaanvraag, sociaal plan en communicatieplan
– Coördinatie communicatieplatform medewerkers

Manager HRM | PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland
– Lid Directieraad
– Direct leidinggevende afdeling HRM (15 Personen)
– Analyse en plan van aanpak reorganisatie afdeling HRM
– Implementatie reorganisatie HR afdeling en versterken strategische positie HRM
– Plan van aanpak reductie ziekteverzuim
– Implementatie nieuwe loonlijn
– Voorbereidende activiteiten fusietraject

P&O Projectmanager | Yarden Uitvaartverzorging
– Implementeren reorganisatie divisie uitvaartverzorging
– Ontwikkelen en implementeren POP cyclus o.b.v. competenties
– Ontwikkelen en uitrol opleidingsplan divisie uitvaartverzorging
– Ondersteunen manager P&O bij professionalisering afdeling P&O
– Coachen P&O adviseurs

Senior P&O adviseur | Agis Zorgverzekeringen
– Procesbegeleiding structuurwijziging als gevolg van invoering basisverzekering
– Beschrijven functiehuis
– Ontwikkelen en implementeren Mentorschap
– Alle voorkomende P&O taken
– Individuele loopbaanbegeleiding
– Coachen P&O adviseur

Adviseur Employability & Mobiliteit | Nationale Nederlanden
– Adviseren management interne mobiliteit
– Begeleiden herplaatsingstrajecten interne medewerkers

HR Business Partner | Goudse Verzekeringen
– MT Lid ICT
– Begeleiden veranderingstraject Service Unit ICT
– Realisatie 5% fte reductie
– Procesbegeleiding uitstroom 15 fte
– Realisatie voortschrijdend ziekteverzuimreductie met 2%
– Professionalisering HR administratie
– Individuele loopbaanbegeleiding
– Primus interparis afdeling P&O

Manager P&O | Eneco Energie
– Lid MT
– Sparringpartner organisatieontwikkeling
– Dagelijkse leiding en herinrichting afdeling P&O (6 personen)
– Harmonisatie arbeidsvoorwaarden
– Beschrijven P&O processen
– Functiewaarderingtraject
– Individuele loopbaanbegeleiding medewerkers
– Opzetten opleidings- en ontwikkelingstraject MD populatie

Project Manager Transitie | Eneco Energie
– Vanuit afdeling P&O verantwoordelijk voor transitieproces n.a.v. fusie
– Plaatsvervangend Manager P&O
– Realisatie en begeleiding instroom 400 fte
– Projectleider functievergelijking
– Operationele aansturing afdeling P&O

Senior P&O adviseur | Nederlands Lucht en Ruimtevaartlaboratorium
– P&O advieswerk
– Projectmedewerker
– Schrijven van regelingen

Senior P&O adviseur | Samsom Uitgeverij
– Alle voorkomende P&O taken
– Ondersteunen Service Unit Directeur bij implementatie veranderingsproces
– Coachen MT leden
– Beschrijven P&O processen
– Stimuleren interne mobiliteit en actieve loopbaanbegeleiding